“Гола Месечина” – Ден 2

Втората вечер на 17.09.2021 на фестивалот “Гола Месечина”, Гостувањето на претставата „Црвенкапа“ – Театар за Деца и младинци – Скопје

ПРОТОКОЛ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ТЕАТАРСКИОТ ФЕСТИВАЛ “ГОЛА МЕСЕЧИНА” 2021