Промоција на книгата „Етика: Уметноста на глумецот и на режисерот“ од К. Станиславски
Датум: 21.12.2023 (четврток)

Време: 12 часот

Место: „Бистро Комедија“

Промотор: Дарко Спасов, уредник

 

Театар Комедија ја заокружува својата исклучително успешна година со објавување на книгата „Етика: Уметноста на глумецот и на режисерот“ од Константин Станиславски, во превод на Наташа Атанасова. Македонското издание содржи два есеја, „Етика“ и „Уметноста на глумецот и на режисерот“, и предговор од театрологот Деспина Ангеловска, а се заснова на зборникот „Etika: Umetnost glumca i reditelja” (Белград, 1996), приреден од Радослав Лазиќ.

Константин Станиславски (1863 − 1938) е руски актер, режисер и педагог, основач на Московскиот уметнички театар во 1898 година. Тој е најпознат по развивањето на теоријата на глумата, позната и како Системот на Станиславски. Според Станиславски, театарот е уметност од општествено значење. Тој верувал дека театарот има силно влијание врз луѓето и дека глумецот мора да служи како народен просветител.

Станиславски сметал дека прашањето за етиката и моралот претставува многу важно начело на театарското уметничко творење. Моралниот чин на поединецот во сложениот театарски организам, личноста во ансамблот, нејзината задача и нејзината улога во битието на театарот, претставуваат суштински вредности во есеите „Етика“ и „Уметноста на глумецот и на режисерот“.

Книгата „Етика: Уметноста на глумецот и на режисерот“ е некомерцијална и не може да се најде во слободна продажба.

Од промоцијата на Етиката, Театар Комедија, 21.12.2023
Под наслов „ Етика“, за првпат на македонски јазик се преведени и објавени во една книга , два есеи од познатиот руски театарски уметник и педагог, Константин Сергеевич Станиславски. Книгата зборува за потребата од етика, но не само во театарот, каде за создавање вистинско уметничко дело таа треба да е нераскинливо врзана со естетиката, но и во општеството, воопшто. Книгата е во издание на театарот Комедија, кому ова му е нова театарска објава по 6 години.
 
Мислете повеќе на другите, а помалку на себе си. Грижете се за заедничкото расположение и тогаш и вам ќе ви биде добро. Ова го запишал прочиениот руски актер, режисер и педагог, Константин Сергеевич Станиславски, 1933 година во неговиот есеј „ Етика“. Тој денеска беше промовиран како дел од книгата , во која се наоѓа и есејот од 1928 „ Уметноста на глумецот и на режисерот“ од Станиславски. Ова е втора книга во издание на театарот Комедија во последниве 6 години. Посветена е на творечката мисла на Станиславски, кој го сметал театарот за уметност од општествено значење. Извадоци од неа читаше нејзиниот уредник и директор на театарот Комедија.
 
Мислете повеќе на другите, а помалку на себе си. Грижете се за заедничкото расположение и за општите работи и тогаш и вам ќе ви биде добро. Ако секој од тие триста луѓе од театарскиот колектив носи бодри чувства во театарот, тоа ќе го излекува дури и најмрачниот меланхолик, гласи еден извадок од книгата што го прочита нејзиниот уредник , Дарко Спасов.
Станиславски кој ја создал теоријата на глумата , позната како „ Системот на Станиславски“, сметал дека за вистинско уметничко дело е потребен спој на етиката и естетиката. Но , етичките вредности што ги застапувал се однесуваат на целото општество, во кое актерот според Станиславски има улога на просветител.
 
Ова е мотивација да ги читаме. Ама не само глумецот, не само режисерот. Сите, сите , од почеток до крај, рече Спасов .
Преводот на изданието од самиздатот на Радослав Лазиќ го направи Наташа Атанасова, а предговорот е на Деспина Ангеловска.
 
Фото: Александар Пауновски – Леци