Репертоар
Репертоар

За избраниот датум нема претстава.

Јавни огласи

Jавен оглас бр.04-167/2 од ден 08.02.2019 година.

Документ Опис
Превземи Оглас

Одлуки за избор на кандидати за вработување врз основа на јавен оглас бр.04-1132/2 од ден 26.11.2018 година.

Во прилог објавениот јавен оглас и 7 одлуки за вработување на кандидати по оглас бр.04-1132/2 од ден 26.11.2018 година.

Документ Опис
Превземи Оглас
Превземи Одлука за работно место актер
Превземи Одлука за работно место костимограф
Превземи Одлука за работно место декоратер
Превземи Одлука за работно место хигиеничар
Превземи Одлука за работно место инспициент
Превземи Одлука за работно место билетопродавач
Превземи Одлука за работно место асистент шминкер
Превземи Одлука за работно место портир