Меморандум за Соработка со Киевскиот Театар

НУ Театар Комедија претставувана од В.Д Директорката Нора Шаќири Марковиќ и КП КОР ,,Кијивски академски регионален музичко-драмски театар П.К Саксагански “ претставувано од директорот Игор Подолјанец денеска потпишаа меморандум за соработка во областа на културата и уметноста.
Целта на меморандумот е да се организира широка соработка меѓу двете страни за подобрување на односите меѓу Угкраина и Северна Македонија за соработка со цел развој на културните вредности, размена на искуства и реализација на заеднички програми и проекти.