КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Администрација: 02 310 9999

Билетарница: 071 330 233

E-mail: teatarkomedija@gmail.com

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер: Симона Давчева, simonadavceva1991@gmail.com; тел. 078401461