КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Администрација: 389 02 311 9990 Билетарница: 071 330 233 teatarkomedija@gmail.com nuteatarkomedija@gmail.com

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:

Симона Давчева simonadavceva1991@gmail.com 078401461