КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Администрација: 389 02 311 9990 Билетарница: 071 330 233 info@teatarkomedija.mk

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:

Симона Давчева simona.davceva@teatarkomedija.mk 078401461