MA2K Инвест с.р.o. - спонзор за реализација на претставата ,,Дамска шатна” од чешкиот автор Арношт Голдфлам, на сцената на НУ Театар Комедија Скопје во тековната 2022 година.

MA2K Invest s.r.o.

SOR Libhavy OOD - спонзор за реализација на претставата ,,Дамска шатна” од чешкиот автор Арношт Голдфлам, на сцената на НУ Театар Комедија Скопје во тековната 2022 година.

SOR Libhavy OOD

Амбасада на Република Чешка - спонзор за реализација на претставата ,,Дамска шатна” од чешкиот автор Арношт Голдфлам, на сцената на НУ Театар Комедија Скопје во тековната 2022 година.

Амбасада
на Република Чешка